Studyhub se spojil s platformou Truano. Od 19.1.2024 už nelze provádět nové rezervace na původní platformě StudyHub. Své lektory (a spoustu dalších) najdete na Truano.com.
Duc Luong

Doučování s Duc Luong

ZŠ 1. stupeň
 • ČJ
 • MA
 • PRV
ZŠ 2. stupeň
 • ČJ
 • F
 • CH
 • MA
Přijímačky na SŠ
 • ČJ
 • MA
 • BI
 • ČJ
 • F
 • CH
 • MA
Maturita
 • BI
 • ČJ
 • F
 • CH
 • MA
Přijímačky na VŠ
 • BI
 • F
 • CH
A1
 • AJ
A2
 • AJ
B1
 • AJ
B2
 • AJ
C1
 • AJ
5
Cena
200 -350 Kč/hodina

Už jsem na Truano!
Prosím navštivte můj profil:

zarezervujte si lekce

O mně

Dobrý den, krátce, jsem student farmaceutické fakulty MUNI (Masarykova Univerzita). Na MUNI jsem momentálně student 1. ročníku magisterského studia programu farmacie. Co dělám mimo školu? Zajímám se o modern calligraphy, metody psaní si efektivních zápisků pomocí Cornell notes, bullet journal a street dance. V roce 2019/2020 jsem dělal SOČ, která se zabývala digitalizací mikroskopických preparátů pomocí mikroskopu. Doučuji již 6. rokem a stále mě to baví. Doučuji předměty na úrovni ZŠ, tak i SŠ. Vždy se snažím, aby se student mohl co nejvíc zapojit do hodiny. Zkuste si se mnou jednu lekci!

Vzdělání a certifikáty

Studium

2021-současnost

Farmaceutická fakulta MUNI Brno
Program Farmacie je uskutečňován v prezenční formě a standardní doba studia je pět let. Cílem vzdělávání v magisterském studijním programu Farmacie je připravit absolventy k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce.

01/2023-06/2023

Universitat de Valencia
Jedná se o Erasmus+ program Farmacie uskutečňován v prezenční formě po dobu jednoho semestru. Cílem programu Erasmus+ je podpořit vzdělávání, profesní a osobní rozvoj osob v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě i mimo ni, a tím přispívat k udržitelnému růstu, kvalitním pracovním místům a sociální soudržnosti, podněcovat inovace a posilovat evropskou identitu a aktivní občanství

2015-2021

Gymnázium Brno-Bystrc, p.o.
Gymnázium ukončené maturitní zkouškou z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a chemie. Obor je zaměřen na všeobecné znalosti s větším zájmem o anglický jazyk.

Certifikáty

12/2018

B2 First
B2 First je nejrozšířenější zkouška ze všech zkoušek Cambridge Assessment English od University of Cambridge. Tato zkouška odpovídá definované mezinárodní úrovni angličtiny CEFR B2. Zkouška dokazuje, že jste schopni anglicky hovořit a psát na takové úrovni, abyste mohli nezávisle žít i studovat v anglicky mluvících zemích. Otevírá tím dveře do akademického a profesního světa, zvyšuje Vaši konkurenceschopnost nejen na trhu práce, ale i v akademickém životě. Je uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, v administrativě nebo ve službách.

11/2020

C2 Proficient EF SET English Certificate
EF SET English Certificate je standardizovaný test z angličtiny, který se používá především k osvědčení odborných znalostí anglického jazyka. Testují se schopnosti číst a poslouchat. Úroveň C2 je srovnatelná s úrovní znalosti angličtiny vzdělaného rodilého mluvčího.

28/02/2023

Umělá inteligence na školách - jak ji využít ve svůj prospěch (WocaBee))

21/02/2023

Jak učit cizí jazyky žáky s poruchami učení (WocaBee)